----------------------------------------------------------------AE模板网 2012-08-13 正式上线,已运行 : 2784 天-----------------------------------------------------

站内公告-关于验证码报错的问题

2014-12-23    抢沙发    2,185 views人浏览   

1、有个别用户反应,注册时会遇到验证码报错的问题,可能是由于浏览器缓存的问题,刷新几次 或者更换浏览器 尝试下  就可以解决!   .

2、如果邮箱无法收到验证码,可联系管理员   (邮件联系,说明需要注册的用户名和邮箱(发邮件邮箱)

3、查看垃圾箱,会被邮箱误会为垃圾邮件,

更多查看帮助中心
https://aemoban.com/help

我来说说

发表评论您必须先登录